PINS

Reproducións do puñaliño de antenas e do aplique de bronce con representación humana.


CHAVEIROS

Reproducción dun dos pasarrendas con tonos cobrizo e broncíneo.


MARCAPÁXINAS

Reprodución dun pasarrendas.


MARCAPÁXINAS

ESTOXO LAPIS

Estoxo co logotipo da Asociación de Amigos. Contén 6 lapis de cores e afialapis.


LAPIS

Lapis con diferentes bonecos de animais. Levan o logotipo da Asociación de Amigos.


BOLSA

Bolsa negra de tela co logotipo da Asociación de Amigos e reprodución do motivo decorativo dunha vasilla castrexa.


REPRODUCCIÓNS DE CERÁMICA  CASTREXA

REVISTA CROA
Boletín da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

DIAPOSITIVAS
  1.- Vista aérea do Castro e do Museo (1995)
  2.- Croa ou recinto interior do Castro
  3.- A Croa vista desde o lado Sur
  4.- A Croa vista desde o Noroeste
  5.- Sala II do Museo, coa maqueta do Castro
  6.- Sala III do Museo, coa maqueta dun barrio
  7.- Ánfora de base plana (Sala II)
  8.- Algunhas pezas de bronce, prata e ouro
  9.- Taboleiro de xogo coas suas fichas (Sala III)
10.- Pasarrendas de cabalo de bronce (Sala III)

MUSEO DO CASTRO DE VILADONGA
Felipe Arias Vilas
Mª Consuelo Durán Fuentes

Guía do Museo, 1996 (Consellería de Cultura e Comunicación Social)
Textos en galego, castelán, inglés, francés e alemán.
252 páxinas, abundantes fotos a cor e ilustracións.
ISBN: 84-453-1697-4

CONTIDO

Introducción
Sala 0. Información complementaria

     O Museo
     O Xacemento
          As Excavacións arqueolóxicas no Castro
     O Contexto histórico
          A Cultura Castrexa
          A Cultura Galaico-romana
     O contorno arqueolóxico do Castro de Viladonga
Sala I. Hábitat
     O medio natural
     O nivel prerromano do Castro
     As defensas do Castro
     A organización interior do Castro
     Os elementos constructivos
     As cubertas vexetais e outros elementos
     As cubertas de tella
Sala II. Cultura material (1)
     Ferramentas e útiles de pedra
     Ferramientas e útiles de ferro
     Ferramientas e útiles de bronce
     Cerámica castrexa
     Cerámica común romana
     Terra sigillata
Sala III. Cultura material (2) e crenzas
     Vidros
     Vestimenta e tecido
     Ourivería e adorno persoal
     Moedas e xogos
     Crenzas
     A vida no Castro
          A cronoloxía do Castro de Viladonga
          A vida cotiá no Castro
          O folclore arqueolóxico
Conclusión

Bibliografía

English
Français
Deutsch


Fíbulas galaico-romanas do Castro de Viladonga
Manuel Lage Pillado

Colección Estudos de Museos, 1, 2004 (Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo)
127 páxinas.
ISBN: 84-453-3816-1


SERIE ACTAS: Coloquio Galego de Museos

Voltar