PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
M U S E O

ARQUEOLÓXICO

DO CASTRO DE

VILADONGA
Introducción
NIVEL DE ESTUDIOS FICHAS
Ensino Primario
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
Ensino Secundario
B.U.P. - Bacharelato - F.P.
Folla de evaluación
 
NOVAS PROPOSTAS DIDÁCTICAS
Curso 2006-2007


Conto didáctico

FOTOS DE VISITAS DE GRUPOS
XAN FEB MAR ABR MAI XUN XUL ago set out nov DEC

TÍTERES

Do 12 ao 16 e do 19 ao 23 de maio de 2008 a compañía de títeres Titirimaña representará no museo a obra "Carmiña Brañolas no Castro de Viladonga", ambientada na cultura castrexa. Está adicada a alumnos de educación infantil e primaria. Os escolares ademáis visitarán o castro e o museo e farán recortables alusivos á xoiaría castrexa e á tipoloxía das vivendas galaico romanas.


Solicito visita-lo Museo do Castro de Viladonga
por motivo de estudio...

Profesor/a ou Responsable de Grupo
Centro educativo, Asociación, ...
e-mail
Dirección
Localidade
Provincia
Teléfono
Tipo de Grupo
Número de compoñentes
Data da visita de de
Observacións

Versión impresa
© MUSEO DO CASTRO DE VILADONGA
Programa de Acción Didáctica. 4ª edición (1998)
Depósito Legal: LU-398/98

Versión electrónica
©Asociación de Amigos do Museo do Castro de Viladonga
Enrique Jorge Montenegro Rúa


Coordinación e supervisión
Felipe Arias Vilas

Elaboración de textos e fichas
Felipe Arias Vilas
Filomena Dorrego Martinez
Mª Jesús Souto Blanco
Mª Consuelo Veiga Cando

Fotografías
Felipe Arias Vilas
Gerardo Gil (Icono S.L.)

Debuxos
Marta Cancio Martínez
Manuel Díaz Díaz
Mª Pilar Fernández Vázquez