M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Secundario

Ficha anterior Ficha nº 23 Ficha seguinte

Comenta a escena reproducida na outra cara da Ficha (podes vela no panel da Sala III). ¿Que informacións nos pode dar sobre as actividades dos castrexos?:

Cita obxectos ou elementos representados no debuxo e que vexas nas vitrinas do Museo:

Asociación de Amigos do Museo