M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Secundario

Ficha anterior Ficha nº 22 Ficha seguinte

   ¿Cantos tipos de construccións ves no debuxo?   ¿Cantos tipos de tellados ves? Descríbeos:
   ¿Que é o que máis resaltarías ti na Maqueta que representa este grupo de casas? (podes vela na Sala III):

   ¿Sabes como se chaman unhas construccións parecidas a estas e en que zonas as hai aínda hoxe?:

Asociación de Amigos do Museo