M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Secundario

Ficha anterior Ficha nº 21 Ficha seguinte

               Nunha vitrina da Sala III verás este taboleiro dun xogo romano. O obxectivo era "rouba-las" fichas do adversario.

 

¿De que material está feito?¿Que nome tiñan as fichas? Descríbeas, e observa se o taboleiro tiña marcas para colocalas.¿Coñeces hoxe algún xogo parecido?

Asociación de Amigos do Museo