M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Secundario

Ficha anterior Ficha nº 20 Ficha seguinte
Podes ver estas dúas moedas de ouro na Sala III
Relaciona o metal correspondente co nome das moedas da vitrina:
Prata

Ouro

Bronce

Semisses e Folles

Denarios

Áureos

        A aparición no Castro de Viladonga de moedas que procedían doutros lugares (mira o Mapa da vitrina), pode indica-la existencia de: (sinala as opcións que che parezan máis atinadas)

- pastoreo
- agricultura
- comercio
- petos
- minería

Asociación de Amigos do Museo