M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Secundario

Ficha anterior Ficha nº 17 Ficha seguinte
         Para completa-lo texto destas ilustracións, nas que ves dous exemplos de ourivería (traballo con metais preciosos), busca a información nunha vitrina da Sala III.

T _ _ Q _ _ S

Colar ríxido que levaban no ............... os homes castrexos

A _ _ A _ A _ A

Pendente que levaban as mulleres colgado da ................ cunha ................................

As dúas pezas están feitas de ................

          ¿Coñeces pezas parecidas a estas noutros sitios? (na Sala de Información Complementaria do Museo atoparás outros exemplos; cítaos):

Asociación de Amigos do Museo