M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Secundario

Ficha anterior Ficha nº 14 Ficha seguinte

 

 

¿Que son e para que servían estes obxectos?
Conta cantos hai expostos de cada tipo nas Salas do Museo:

- Planos (barquiformes ou naviformes):

- Circulares (xiratorios):

Asociación de Amigos do Museo