M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Secundario

Ficha anterior Ficha nº 12 Ficha seguinte

 

¿Que nome se lle dá a esta peza, que podes ver na Sala II?

 

¿Para que che parece que debía servir?

Asociación de Amigos do Museo