M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Secundario

Ficha anterior Ficha nº 11 Ficha seguinte

¿De que material está feita esta peza que está na Sala II?


Polo seu tamaño, ¿para que che parece que se usaba? (podes escoller varias opcións)
- azucre
- viño
- perfumes
- auga
- cervexa
- gran

Cita de que materiais estaban feitos outros recipientes e vasillas utilizadas polos castrexos.

Asociación de Amigos do Museo