M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Secundario

Ficha anterior Ficha nº 9 Ficha seguinte
     Busca nunha vitrina da Sala II, dúas pezas relacionadas coas que podes ver neste debuxo.

 

 

 

 

     Pon o nome correspondente a cada descrición:

     ___________ Utensilio de pedra no que se fai a forma que se lle quere dar ás pezas metálicas que se funden nel.

     ___________ Vasilla coa que se verte o metal fundido

Asociación de Amigos do Museo