M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Secundario

Ficha anterior Ficha nº 8 Ficha seguinte

 

 

¿Que é este obxecto, como se chama e de que material está feito?¿Que uso ou usos podería ter?¿En que outra vitrina do Museo hai pezas parecidas a esta? Cítaas e di de que material son.

Asociación de Amigos do Museo