M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Secundario

Ficha anterior Ficha nº 7 Ficha seguinte
   Relaciona estes catro obxetos que podes ver nas vitrinas da Sala II, co debuxo correspondente e ponlle-lo seu nome:

   Sinala outras ferramentas das vitrinas sa Sala II que che parezcan interesantes e explica o porqué
Asociación de Amigos do Museo