M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Secundario

Ficha anterior Ficha nº 4 Ficha seguinte
      Na Sala I atopará-la información para completar esta ficha.
      Pon os nomes dos elementos de cubrición da casa castrexa.

 

      ¿Como se chaman as construccións nas que hoxe se pode ver aínda este tipo de cuberta? ¿Sabes onde se poden atopar?

Asociación de Amigos do Museo