M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Secundario

Ficha anterior Ficha nº 2 Ficha seguinte
   Localiza neste debuxo a ara votiva (monumento de ofrendas) que podes ver na Sala de Información Complementaria.

 

   ¿Cal é o nome dos deuses ós que está dedicada?

Asociación de Amigos do Museo