M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Secundario

Ficha anterior Ficha nº 1 Ficha seguinte
               No Mapa que hai no Panel da Cultura Castrexa da Sala de Información Complementaria, pon nos puntos sinalados o nome dos seguintes castros:
*   De época prerromana:
Borneiro
Punta dos Prados
Penarrubia
Penalba
Coto do Mosteiro
Torroso
)   De época galaico-romana
Viladonga
Elviña
Fazouro
Baroña
Castromao
Santa Trega
Asociación de Amigos do Museo