M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Primario

Ficha anterior Ficha nº 16 Ficha seguinte

 

Na Sala III podes ve-la maqueta que representa este grupo de casas do Castro


¿De que dúas formas se construían as casas castrexas?
¿Que materiais se usaban para face-los tellados?

Asociación de Amigos do Museo