M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Primario

Ficha anterior Ficha nº 13 Ficha seguinte

 

 

Busca esta peza nas vitrinas da Sala III. ¿Que é? ¿Cantas hai coma ela?
¿Que nos pode indicar? (podes sinalar varias opcións):

- Que se dedicaban ó pastoreo
- Que usaban o bronce para moitas cousas
- Que había cabalos (un polo menos)
- Que as panteras estaban enfadadas
- Que moito discorrían os nosos antergos

Asociación de Amigos do Museo