M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Primario

Ficha anterior Ficha nº 12 Ficha seguinte

 

               Pon ó lado das pezas que leva a figura, o nome e o material de que están feitas cada unha delas. Búscaas na Sala III.


              Completa a cara da muller

Asociación de Amigos do Museo