M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Primario

Ficha anterior Ficha nº 11 Ficha seguinte
         Para completa-lo texto destas ilustracións, nas que ves dous exemplos de ourivería (traballo con metais preciosos), busca a información nunha vitrina da Sala III.

T _ _ Q _ _ S

Colar ríxido que levaban no ............... os homes castrexos

A _ _ A _ A _ A

Pendente que levaban as mulleres colgado da ................ cunha ................................

As dúas pezas están feitas de ................
Asociación de Amigos do Museo