M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Primario

Ficha anterior Ficha nº 10 Ficha seguinte
Completa esta información axudándote das pezas e debuxos que podes ver nunha vitrina da Sala III:
As _ _ _ _ _ _ _ _ _ colocábanse nun extremo do
_ _ _ _ co que se facían os _ _ _ _ _ _ _ de fío.
Este fío suxeitábase no _ _ _ _ e para tensalo
usábase _ _ _ _ _ de pedra. No tear tecíase elementos textiles
que se cosían con _ _ _ _ _ _ _ _  de bronce e de óso.
Asociación de Amigos do Museo