M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Primario

Ficha anterior Ficha nº 9 Ficha seguinte

 

 

 

 

         Busca na Sala III as pezas coas que se moía o gran ou as landras e ponlle-lo nome correspondente a cada unha delas.

Asociación de Amigos do Museo