M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Primario

Ficha anterior Ficha nº 7 Ficha seguinte

Colorea, recorta e pega estas dúas casas castrexas. Fíxate que teñen forma diferente
Asociación de Amigos do Museo