M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Primario

Ficha anterior Ficha nº 6 Ficha seguinte

Busca na Sala II a vitrina onde está exposto este obxecto, e logo poderás completa-la frase que tés abaixo

 

ep-f06.jpg (14854 bytes)

 

Unha ................................. de base ................. usada para conter....................................

Asociación de Amigos do Museo