M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Primario

Ficha anterior Ficha nº 5 Ficha seguinte

¿De que material está feita esta peza que está na Sala II?Polo seu tamaño, ¿para que che parece que se usaba? (podes escoller varias opcións)
- azucre
- viño
- perfumes
- auga
- cervexa
- gran
Asociación de Amigos do Museo