M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Primario

Ficha anterior Ficha nº 3 Ficha seguinte

           Relaciona estes catro obxetos que podes ver nas vitrinas da Sala II, co debuxo correspondente e ponlle-lo seu nome:

Asociación de Amigos do Museo