M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Ensino Primario

Ficha anterior Ficha nº 2 Ficha seguinte
      O home foi perfeccionando as súas ferramentas ou descubriu novos materiais para fabricalas, e a Prehistoria divídese en períodos de tempo relacionados con eses materiais, aínda que todos eles foron perdurando durante etapas posteriores.

      Observa estes dous machados:

Sala II Sala I

1

2

¿De que material están feitos?

1.-
2.-

¿Que nome ten o período da Prehistoria en que se empezou a fabricar cada un deles?

1.-
2.-

 

Asociación de Amigos do Museo