M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 25 Ficha seguinte


Comenta a escena reproducida nesta Ficha (podes vela no panel da Sala III). ¿Que informacións nos pode dar sobre as distintas actividades dos castrexos?

Cita obxectos ou elementos que aparezan no debuxo e que estean expostos no Museo.

¿Que animais había no Castro segundo os materiais e os restos que aparecen nel?

Asociación de Amigos do Museo