M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 23 Ficha seguinte

 

¿Como se chama esta peza e que é? ¿De que está feita?
¿Coñeces xogos actuais semellantes a este? Cítaos
Enumera xogos, entretementos e espectáculos que ti coñezas da época romana.

Asociación de Amigos do Museo