M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 22 Ficha seguinte
¿Como se chaman estas moedas e por que? Distingue o anverso e o reverso.¿A nome de que emperador romano están acuñadas?¿Que outros tipos de moedas ves e cales son as máis abundantes?
¿Que información nos dan sobre os aspectos económicos deste Castro?
Asociación de Amigos do Museo