M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 20 Ficha seguinte

 

     Busca esta peza no Museo.¿Que é e cantas hai?


     Descríbea (material, decoración, procedencia do tema representado, etc.).
     Tendo en conta o seu uso, ¿que información nos pode dar sobre algúns aspectos da vida neste Castro?

Asociación de Amigos do Museo