M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 19 Ficha seguinte


 

     ¿Como se chama esta peza e como se usaba?     Descríbea (material, decoración, etc.).
     Busca nas vitrinas do Museo outros obxectos que serviran como adornos das persoas e cita os que máis che gusten a ti.

Asociación de Amigos do Museo