M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 18 Ficha seguinte


 

    ¿Como se chama este obxecto? Descríbeo (tamaño, material, decoración, etc.).
    ¿Quen o usaba, onde se poñía e que significación tiña?
    Cita outras pezas semellantes doutros sitios comparándoas coa de Viladonga (podes velas nun panel da Sala de Información Complementaria).

Asociación de Amigos do Museo