M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 17 Ficha seguinte
        Pon o número correspondente ó lado da palabra correcta, e localiza as pezas nas vitrinas da Sala III:
  __ Arracada
  __ Ola
  __ Colar de contas
  __ Brazalete
  __ Fíbula
  __ Alfinetes
  __ Anel
      Localiza nas vitrinas do Museo as pezas da relación anterior, e indica de que material está feita cada unha delas.
Asociación de Amigos do Museo