M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 16 Ficha seguinte

 

Busca esta peza nunha vitrina da Sala III. ¿Como se chama e para que servía? (cóntao á túa maneira)


 

¿Que outros obxectos relacionados co tear e co vestido hai na mesma vitrina?

Asociación de Amigos do Museo