M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 15 Ficha seguinte

 

     ¿Que son e para que se usaban os obxectos representados no debuxo? Compáraos e describe as semellanzas e as diferencias.
     ¿Que información nos poden dar sobre as actividades económicas do Castro?     Conta cantos hai expostos de cada tipo nas salas do Museo:
     - planos (barquiformes ou naviformes) :
     - circulares (xiratorios) :

Asociación de Amigos do Museo