M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 14 Ficha seguinte

 

   ¿Como se chama esta peza?

   ¿Para que pensas ti que podería utilizarse?


   ¿En que outra vitrina da Sala II está a cerámica máis parecida a esta? Cita as pezas que ti consideres máis interesantes nela.

Asociación de Amigos do Museo