M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 13 Ficha seguinte

 

 

     ¿Como se chama este tipo de cerámica? ¿Que función doméstica tiña?     Compáraa coas doutras Vitrinas da Sala II e comenta as semellanzas e diferencias.     ¿Que información nos dá sobre a cronoloxía deste Castro?; ¿e sobre a súa economía e sociedade?

Asociación de Amigos do Museo