M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 12 Ficha seguinte

¿De que material está feita esta peza?


Polo seu tamaño ¿para que che parece que se debía usar?


No Museo hai moitas pezas de cerámica; fíxate nos diversos tipos existentes (están separados por vitrinas), e logo describe unha peza de cada un deles.
Cita de que materiais eran outras vasillas ou recipientes utilizados polos habitantes do Castro e describe algún deles.
Asociación de Amigos do Museo