M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 9 Ficha seguinte

 

 

¿Como se chama este tipo de arma e de que material está feita?¿Que significación ou función podía ter esta en concreto?Busca e describe outras armas que vexas nas vitrinas do Museo¿Que outras armas coñeces da época castrexa e galaico-romana?

Asociación de Amigos do Museo