M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 8 Ficha seguinte

¿Que actividades ou oficios ves na escena reproducida nesta Ficha? (podes vela nunha vitrina da Sala II)¿Que materiais que se expoñan no Museo identificas ti no debuxo?Sinala outras ferramentas das vitrinas da Sala II que che parezan interesantes e explica o porqué.Cita os animais que había no Castro segundo os materiais e restos que aparecen nel

Asociación de Amigos do Museo