M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 7 Ficha seguinte
        Pon o número correspondente ó lado dos distintos elementos da casa; podes atopalos na Sala I.
  __ Quicieira
  __ Enlousado
  __ Pedra de soleira
  __ Furado con poste
  __ Ímbrices
  __ Tégulas
  __ Muros de pizarra
  __ Coios de seixo
  __ Canle de desaugue
  __ Lareira
Localiza as pezas ou elementos incluídos no debuxo e que estean expostos no Museo.
Asociación de Amigos do Museo