M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 6 Ficha seguinte

 

     Sinala no plano deste conxunto de construccións cales che parece que poideron servir de vivendas e cales de lugares de reunión, ou patios, currais, cortes, etc. Marca onde estaría a entrada de cada construcción.     As plantas das construccións responden fundamentalmente a dous tipos diferentes. ¿Sabes distinguir a que dúas tradicións ou culturas corresponde cada un, e cal é máis antigo?

Asociación de Amigos do Museo