M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 5 Ficha seguinte

   Compara este Plano do Castro coa maqueta da Sala II e sinala as partes que identifiques:
     - Croa.- Parte central ou "coroa" dentro das murallas do Castro, e á que se accede por unha ou varias entradas.
     - Murallas e Foxos.- Elementos defensivos que ás veces se alternan sucesivamente.
     - Antecastros ou Socastros.- Especie de terrazas ou zonas pechadas, articuladas coa croa e coas defensas do Castro.
     - Cova.- Entrada dunha galería subterránea artificial, quizais mineira ou para buscar auga.
     - Rúas ou camiños.- Espacios para circular por entre os distintos "barrios" do Castro.
   Sinala os diferentes tipos de construccións que atopas no Castro:

Asociación de Amigos do Museo