M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 3 Ficha seguinte
     Na Sala de Información Complementaria podes ver esta ara votiva (monumento para ofrendas), que ten unha inscrición (abreviada) en latín.
     Pon no debuxo as vocais que faltan para completa-la inscrición, e indica a que deuses está dedicada.

 

b-fp-f03.gif (6697 bytes)

 

     Cos datos que podes atopar na mesma Sala, cita outros castros e xacementos galaico-romanos da comarca de Viladonga, así coma os materiais arqueolóxicos que apareceron nalgúns deles.

 

 

Asociación de Amigos do Museo