Xunta Directiva

Presidente de Honra
Emilio Sinde Nieto

Presidente
Xosé Manuel Carballo Ferreiro

Vicepresidente
Enrique Jorge Montenegro Rúa

Secretario
César Llana Rodríguez

Tesoureira
Mª Luísa Fernández Bal

Vocais
Juan Francisco Núñez Jato
Manuel Castro Losada
Elena Varela Arias

Voltar