Páxina anterior

Páxina seguinte
     Aqueles días do ano 290 da nosa Era serían especialmente bós para Caelio, porque os ía pasar no Castro de Vila Dominica, a aldea dos seus avós Circino e Alona. Neste Castro vivira tamén a súa nai Nantia antes de casar co seu pai Ambato, un bó canteiro que labraba pedra para facer casas na cidade de Lucus Augusti. Caelio, sempre atento ó que sucedía ó seu arredor e vendo que as cousas eran algo distintas ás desta urbe na que el residía, quixo saber como era a vida por este lugar da grande chaira lucense...