Guerreiro de Lezenho, Museo Nacional de Arqueoloxía e Etnoloxía, Lisboa