RASGOS XERAIS

O MUNDO DOS CASTROS DO NOROESTE PENINSULAR
L. Xulio Carballo Arceo (Historia do Eixo Atlántico)

A EVOLUCIÓN DA CULTURA CASTREXA: CAMBIO E CONTINUIDADE
Felipe Arias Vilas (Extracto Unidade Informativa, Programa de Acción Didáctica-B.-F.P., 1998, MCV)

A IDADE DO BRONCE
Antonio de la Peña Santos (Galicia na prehistoria, 1995, pp. 147-159)

O MUNDO CASTREXO GALAICO
Antonio de la Peña Santos (Galicia na prehistoria, 1995, pp. 161-190)

A CULTURA CASTREXA
Felipe Arias Vilas - MĒ Consuelo Durán Fuentes (Museo do Castro de Viladonga, 1996, pp. 31-37)

A CULTURA GALAICO-ROMANA
Felipe Arias Vilas - MĒ Consuelo Durán Fuentes (Museo do Castro de Viladonga, 1996, pp. 37-45)