PLÁSTICA

LA ESVÁSTICA E AS SUAS VARIANTES DESDE OS SEUS ORÍXENES ATA HOXE
Fernando Augusto Rodrigues Coimbra (@rtefact, 2002, http://www.archaeometry.org/coimbra.htm)

MANIFESTACIÓNS DA PLÁSTICA CASTREXA NA PROVINCIA DE LUGO
Francisco Calo Lourido (CROA nš 4, 1994, pp. 10-11)